Kongre ve Sempozyumlar

Sempozyum ve Kongreler:
73. 11 Kasım-20 Kasım 2020’da Online olarak yapılan Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi’nde (IPCEDU-2020) “Eleştirel Düşünme Yerine Araştıral Düşünme” adlı bir tebliğ ile katıldım.
72. 26-28 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı’nda “Kutadgu Bilig’de eğitimin kültürel temelleri” adlı bir tebliğ sundum.
71. 21-24 Mart 2019’da Afyonkarahisar’da düzenlenen “Toplum 5.0” ana temalı “3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi”nde “Toplum 5.0 ve 2023 Eğitim Vizyonu” adlı bir açılış konuşması yaptım.
70. 19-21 Mart 2019 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi”nde “Bu reformlar boşuna…” adlı bir konuşma yaptım.
69. 6-8 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da yapılan X. Uluslararası Denetim Kongresi’nde açılış paneli olan “2023 Eğitim Vizyonu”na konuşmacı olarak katıldı.
68. 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılan 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-9 toplantısında Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim konulu açılış paneline panel yöneticisi ve panelist olarak katıldım.
67. 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar- Sandıklı termal tesislerinde yapılan 2.Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’ne panelist olarak katıldım.
66. 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya-Manavgat Starline Otelde yapılan 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’ne katıldım.
65. 11-14 Nisan 2018’da Kızılcahamam Eliz Hotelde yapılan 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’na Panel Yöneticisi olarak katıldım.
64. 23-25 Mart 2018 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenlenen “Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi”nde Panel yöneticisi olarak katıldım.
63. 24 Kasım 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi’nde “Geleceğin öğretmeninden beklentiler” adlı bir konferans verdim. Slaytlara ulaşım: http://inonu.edu.tr/tr/815/ad
62. 6-7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu’nda (Ankara) yapılan Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı’na “Tarih eğitimini felsefesi” adlı bir tebliğ ile katıldı.
61. 4-6 Mayıs 2017’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda “Sosyal Bilgileri Yeniden Düşünmek” adlı bir söyleşi yaptı.
60. 04-06 Mayıs 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumuna katıldım
59. 18-22 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresine katıldım
58. 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde 7.Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı’na katıldım.
57. 13 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da İGEDER önderliğinde yapılan İdeal Okul Zirvesi’nde “Milli okulun felsefesi” adlı bir tebliğ sunuldu.
56. 27-30 Ekim 2016’da yapın 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne (ICCI/EPOK-2016) “National Curriculum”ların doğuşu ve geleceği konulu tebliğ ile katıldı.
55. 1-3 Eylül 2016 tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen III. Uluslararası Dinamik, Araştırmacı ve Aktif Öğrenme Konferansı’na (İDEAL2016) “Nitel Verilerin ve Yorumların Güvenirliği Felsefesi (Philosophy of reliability of the qualitative data and interpretations)” adlı tebliği ile katıldı.
54. 1-3 Eylül 2016 tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen III. Uluslararası Dinamik, Araştırmacı ve Aktif Öğrenme Konferansı’na (İDEAL2016) “Eğitim Araştırmalarında Data Mining ve Text Mining Tekniklerinden Yararlanma (Using data mining and text mining techniques in education research)” adlı tebliği ile katıldı.
53. 30 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yapılan 18th International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER) “Postmodern Felsefe Işığında Türk Eğitim Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi” adlı tebliği ile katıldı (Hasan Kızılkaya ile birlikte).
52. 30 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yapılan 18th International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER) “Ortaokul Yedinci Sınıf İngilizce Dersinde Okuma Öncesi Etkinliklerde Sözcük Bulutu Kullanımının Kelime Öğrenmeye Etkisi” adlı tebliği ile katıldı (Deniz Yıldız ile birlikte).
51. 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na “Bilimsel Roman Okumanın Öğrencilerin Bilimsel Tutumuna Etkisi” adlı tebliği ile katıldı (Gülçin Karakuş ile birlikte).
50. 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na “Sınıf Öğretmenlerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Yararlanılan Toplumsal, Kültürel ve Teknolojik Kaynaklar” adlı tebliği ile katıldı (Nuray Kurtdede Fidan ile birlikte)
49. 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na “Köy Enstitülerinin Cumhuriyet Tarihimizdeki Anlamı” adlı tebliği ile katıldı.
48. 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na “İlkokul Öğretmeni Ve Öğretmen Yetiştirme” panelinde “İlkokul Öğretmeni Yetiştirmenin Dinamikleri” adlı tebliği ile katıldı.
47. 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi ve PEGEM Akademi tarafından Antalya’da düzenlenen Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na bilim kurulu üyesi ve “Eğitim Bilimleri Kongrelerinin Veri Madenciliği Tekniği İle Analizi” adlı sözlü tebliğ ile katıldı (Ertuğrul Ergün ile beraber).
46. 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi tarafından Sen Petersburg’da yapılan International Teacher Education Conference’ına “Modern Eğitim Sistemlerinin Kurulması Ve Gelişmesinde Öğretmenlerin Rolü” adlı sözlü tebliğ ile katıldı
45. 31 Temmuz-3 Ağustos 2015 Gaziantep Üniversitesi TİKA ve bazı üniversitelerin desteğiyle Budapeşte ve Viyana’da yapılan II. Türk Dünyası Eğitim, Kültür Birliktelik Çalıştayı’na “Çağdaş Eğitimdeki Yapısal Değişmeler Ve Türk Dünyasının Bu Değişmelere Hazır Olma Durumu” adlı sözlü tebliğ ile katıldı
44. 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yapılan “I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (TÜDÇOOK)”na “Oyun ve Oyuncağın Eğitsel Değeri” adlı tebliğle ve bilim kurulu üyesi olarak katıldı
43. 8 – 10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’ne düzenleme kurulu üyesi ve “İnsanın eğitiminde tarihin rolü” adlı bildiriyi (açılış panelinde) sunarak ve kapanış oturumu panelisti olarak katıldı.
42. 16-18 Nisan 2015 arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’ne Bilim Kurulu üyesi ve Değerlendirme Oturumu panelisti olarak katıldı.
41. 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda Tuğba Selanik Ay, Nuray Kurtdede Fidan ile birlikte “Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu” adlı tebliğ sunuldu.
40. 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde, Tayyip Duman ile birlikte “Ders Programlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesine Tarihi Bir Bakış” adlı bildiri sunuldu.
39. Sürdürülebilir Av Yönetimi Eğiticiler Eğitimi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 05-06 2014. Sandıklı Park Termal. Yetişkinlik Psikolojisi ve Andragoji ve Ders Hazırlama ve Araç-Gereç kullanımı dersleri ile katıldı.
38. 16 – 18 Ocak 2014 tarihleri arasında Antalya’da Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi”ne “Eğitimde Kademelerin Oluşması ve Kademeler Arası Geçiş Düzenlemelerine Tarihi Bakış” adlı açılış konferansı ile katıldı.
37. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 15 Mart 2013’te düzenlenen Öğretmen Yetiştirme Paneli’ne “Öğretmenliğin meslekleşmesi” adlı bildiri ile katıldı.
36. Sürdürülebilir Av Yönetimi Eğiticiler Eğitimi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 25 Şubat-1 Mart 2013. Sandıklı Park Termal. Yetişkinlik Psikolojisi ve Andragoji ve Ders Hazırlama ve Araç-Gereç kullanımı dersleri ile katıldı.
35. Büyük Taarruzun 90.Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, 3-4 Ekim 2012, Uşak Üniversitesi. Bilim Kurulu Üyesi ve oturum başkanı olarak.
34. 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Danışma kurulu üyesi, oturum başkanı ve değerlendirme paneli konuşmacısı olarak Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012. Uşak Üniversitesi. Bilim Kurulu üyesi ve Panel Konuşmacısı olarak.
33. Öğretmen Yetiştirme Paneli, Atatürk Üniversitesi tarafından 13 Nisan 2012’da yapılan Panel’e “Yeni Eğitim Sistemi Reformunu Değerlendirme” adlı konu ile katıldı.
32. Eğiticilerin Eğitimi Programı. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerine 23-27 Ocak 2012 tarihleri arasında seminer. “Yetişkinlerin öğrenmesi” konulu sunu ile.
31. Eğitim Kurumlarında Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri. 3-10 Ocak 2012. Afyonkarahisar. “Toplantı ve zaman yönetimi” ile “Okul ve Sınıf yönetimi” konulu sunularla 6 oturum yapıldı.
30. Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı, 18-20 Kasım 2011. Milli Eğitim Bakanlığı, Belek Antalya
29. II. Uşak Sempozyumu, 13-15 Ekim 2011. Uşak Üniversitesi. Bilim Kurulu üyesi ve oturum başkanı olarak.
28. V.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Duygularımız, bilgi ve düşüncelerimiz ne kadar bize aittir?” konuşması ile Etik Paneline katıldı.
27. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, 5-8 Ekim 2011. Bilim Kurulu üyesi ve oturum başkanı olarak.
26. 8-10 Eylül 2011. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur. Bilim Kurulu üyesi ve oturum başkanı olarak.
25. 12-13 Mayıs 2011. 3.Sosyal Bilimler Sempozyumu “Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü”. Dicle Üniversitesi. Diyarbakır. “Eğitim ve Kalkınma” konulu tebliğ ile. Kalkınma ve Eğitim
24. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1,2011. 23-29. http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/04a.mustafa_ergun.pdf
23. 27-29 Nisan 2011, Antalya, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi” adlı tebliğ (Ayşegül Sağlam ile birlikte http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/161..pdf
22. 15-16 Mayıs 2010, Malatya, Ulusal Malatya Sempozyumları I, Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumuna (BİLSAM), “Eğitimde birlikte (ortak) yapılandırma” adlı tebliğ ile,
21. 06-08 Mayıs 2010, Eskişehir, 10. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (Kültür Bakanlığı ve Osmangazi Üniversitesi düzenlemesi), “Tasavvuf Eğitimi ve Yunus Emre” adlı tebliğ ile,
20. 26 Nisan 2010 Antalya, AKÜ Eğitim Fakültesi-Çevre ve Orman Bakanlığı ortak Eğitimcilerin Eğitimi Seminer’ne “Eğitim ihtiyacının belirlenmesi” konu ders ile katıldı.
19. 21-23 Mayıs 2009. Osmangazi Üniversitesi VIIII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir. Bilimsel danışma kurulu üyesi ve panelist olarak
18. 2-3 Ocak 2009 İzmir, Mustafa Necati ve Cumhuriyet Devrimi Sempozyumuna “Köy Öğretmen Okulu denemesi ve Mustafa Necati” adlı tebliğ ile.
17. 22-24 Ekim 2008, İstanbul, 100.Yılında II.Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Sempozyumu, “II.Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri” adlı tebliğ ile.
16. 17 Mart 2008. Afyon- AKÜ Eğitim Fakültesi. Köy Enstitülerinden Günümüze Öğretmen Yetiştirme konulu panele panel başkanı ve panelist olarak,
15. 15-16 Mart 2008. İzmir-Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 160.Yılında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı panele panelist olarak,
14. 5-7 Eylül 2006 Tokat-Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bilim Kurulu üyesi ve Değerlendirme oturumunda konuşmacı olarak
13. 27-29 Nisan 2007. Anadolu Üniversitesi VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir. Öğretimde İlköğretim Okulları Web Sitelerinden Yararlanma. Konulu tebliğ ile (Nuray Kurtdede Fidan ile beraber)
12. 13-15 Eylül 2006 Muğla. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bilim Kurulu üyesi ve Değerlendirme oturumunda konuşmacı olarak
11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFE DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, (M.Yapıcı ile beraber). III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Çanakkale, 4 ve 5 Mayıs 2006. canakkale
10. 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir. I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. “Türk Dünyasının İlk Ortak Eğitim Reformu: Usul-ü Cedid” adlı bildiri ile (Barış Çiftçi ile ortak)
8. 15-18 Mayıs 2006. Ankara. Atatürk’ün Doğumunun 125.Yılı Sempozyumu. T.C.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı. Modernleşmenin Evrensel Gelişimi İçinde Türkiye’nin Ve Atatürk’ün Yeri adlı tebliğ ile. AKM Ankara.ppt. Doğumunun 125.Yılında Mustafa Kemal Atatürk. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi yay. 2011. 795-808. http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=KonferansKaydi&No=34
7. 7-9 Aralık 2005 İstanbul. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu (TC Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.) Türk Eğitim Devrimi: Temel İlkeler Ve Gelişim Süreci konulu tebliğ ile. AKMIstanbul
6. 21-26 Kasım 2005. Başkent Öğretmenevi – ANKARA. VI.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Etki ve Katkıları. (T.C. Başbakanlık. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı). Türklerin Selçuklular Döneminde Dünya Eğitim Ve Bilimine Katkıları konulu tebliğ ile.
5. 7-15-18 Mayıs 2006 9 Nisan 2005 Malatya İnönü Üniversitesi. Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı. “Medreseler ve İmam-Hatip Liseleri” adlı tebliğ ile.
4. ERGÜN Mustafa (Prof.Dr.) “Eğitim Reformlarının Felsefesi”. 28-28 Ocak 2005 Antalya. Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu.
3. ERGÜN Mustafa (Prof.Dr.) “Emrullah Efendi’nin Tûbâ Ağacı Nazariyesi”. 9 Ekim 2004 Edirne-Lüleburgaz: Türk Milli Eğitim Sistemi ve Lüleburgazlı Maarif Vekili Emrullah Efendi Ulusal Sempozyumu. Lüleburgaz.
2. ERGÜN Mustafa (Prof.Dr.) “Derse Katıl(ma)ma”. (S.Özsüer ile birlikte). 20-21 Mayıs 2004 Çanakkale: Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu.
1. ERGÜN Mustafa (Prof.Dr.) “AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ”. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Antalya, 15-18 Ekim 2003. Antalyateblig