Kitaplar

KİTAPLAR:

1. Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: D.T.C.Fakültesi yay. 1982. 2.baskı: Ankara: Ocak Yayınları 1997; 3.baskı: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. 2021
select-php
atatürkdevri
2. Eğitim ve Toplum – Eğitim Sosyolojisine Giriş. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay. 1987; Ankara: Ocak yay. 1992 (2. baskı); Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ocak yay. 1995 (3. baskı), 1997 (4.baskı). egsos
3. Yunus Emre’de Tasavvuf ve Eğitim. Ankara 1997.
4. İnsan ve Eğitimi-Mevlana Üzerine Bir Deneme (Mevlana’nın Eğitim Görüşleri). Ankara: Ocak yay. 1993.
4.1. Mevlana’nın Eğitim Görüşleri, Ankara: Pegem yay. 2016 (İnsan ve Eğitimi kitabının ikinci baskısı)
Üçüncü baskı: Milli Eğitim Bakanlığı yayını 2019.
Adsız
5. Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı I. (Kelime İşlemciler: MS WORD for WINDOWS). Ankara: Ocak yay. 1993.
select-php2
6. Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları (SPSS for WINDOWS). Ankara: Ocak yay. 1995.
7. İkinci Meşrûtiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914). Ankara: Ocak yay. 1996. 2.baskı: Ankara: Pegem Yay. 2021
8. Eğitim Felsefesi. Ankara: Ocak yay. 1996; 2,3,4,5, 6. baskı PEGEM yay. 2015… 2018
51978_b
9. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ali Özdaş ile birlikte). İstanbul: Kaya Matbaacılık 1997.
10. Suriye, Mısır ve Anadolu Medreseleri (15.yüzyıl ortalarına kadar), Ankara: Pegem yay. 2014, 2015 (2.baskı)
152825_b
11. Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi, Cilt I, Ankara: Pegem yay, 2016. 2.baskı 2018. 3.baskı 2020
204055_b
11. Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi Cilt II, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Ankara: Pegem yay, 2019. 2.baskı 2020
MEKII
12. Türk Eğitim Tarihi
14. Karşılaştırmalı Eğitim (çoğaltma)kegitim
15. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilgi İşlem. Malatya:Fakülte Kitabevi, 1992.

Kitap Bölümleri:
1) 1995, Eğitim ve Kültür İnkılabı, iç. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/2, Ankara: YÖK yay, s.45-58
2) 1995, Kültür Alanında Milli Mücadele, iç. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/1, Ankara: YÖK yay, s.155-158
3) Özdemir, Ç. (ed) Eğitim Bilimine Giriş adlı eserde “Bir bilim olarak eğitimin felsefi temelleri” bölümü, Ankara: Pegem Akademi, 2011. 177-202.
4) 2014, Dünyada modern eğitimin doğuşu ve gelişimi, İçinde: Şişman, M. (Ed), Eğitim Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay. s.136-161.
5) 2014, Dünyada çağdaş eğitim hareketleri, İçinde: Şişman, M. (Ed), Eğitim Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay. s.200-227.
6) 2016, Cumhuriyetin İlanından Günümüze Eğitimde Program Geliştirmede ve Matematik Programlarında Yaşanan Değişim ve Gelişimler (Özmantar, F. Bay E., Agaç G. ile birlikte), İçinde: Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, Ankara: Pegem. 47-123.
7) 2018, Toplumsal değerler hiyararşisi, İçinde: Ergün, M., N.Karabacak, İ.Korkmaz ve M.Küçük, 2018. Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik. Ankara: Anı yay. s.91-114.
8) 2018, Öğretmen Yetiştirmede Bir Model Önerisi, İçinde: Ergün, M., Oral, B. ve Yazar. T. 2018, Öğretmen yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), Ankara: PEGEM Yay. 601-632.
9) 2019, Varlık Felsefesi, İçinde: Ergün, M. ve Çoban, A. Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem yay. 29-50.
10) 2019, Bilim Felsefesi, İçinde: Ergün, M. ve Çoban, A. Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem yay. 53-74.
11) 2019, Estetik (Sanat) Felsefesi, İçinde: Ergün, M. ve Çoban, A. Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem yay. 77-94.

Kitap yayın ve editi:
Ergün, M., T.Duman, S.Arıbaş, H.H.Dilaver (Yay.) 2002. Maarif-i Umumiye Nezareti tarihçe-i teşkilat ve icraatı. Ankara: MEB yay.
Ergün, M., N.Karabacak, İ.Korkmaz ve M.Küçük, 2018. Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik. Ankara: Anı yay.
Ergün, M., Oral, B. ve Yazar. T. 2018, Öğretmen yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), Ankara: PEGEM Yay.
Ergün, M. ve Çoban, A. 2019, Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem yay.