Özgeçmiş

akademik17
1950 Emirdağ/Afyon
Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Psikoloji-Pedagoji Kürsüsü (Ankara Yüksek Öğretmen Okulu)(1972)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü (1975) “Fatih Zamanına Kadar Medreseler”
Doktora:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü (1978) “II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914)
Daha Önceki Görevleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü Araştırma Görevlisi (1973)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Pedagoji Kürsüsü Yardımcı Doçent (1981)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent (1982)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Doçent (1985)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü Profesör (1993)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (1982-1993)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi Dekanı (1994-1999)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı (2001-2004, 2007-2011)
Şubat 2017’de yaş haddinden emekli olmuştur.
Eğitim Felsefesi Derneği ve Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Derneği üyesidir.